Service

Mijn product is kapot, wat nu?

Is uw product niet in orde bij levering of ontstaat er binnen de garantieperiode een probleem?
Neemt u dan aub contact op met de service afdeling:

e-mail: info@waterpikonline.nl

 

In de meeste gevallen wordt uw product vervangen door een nieuw product.
Het defecte product kunt u dan kostenloos retour sturen als u een retourlabel aanvraagt.

Recht van retour

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend commercieel noch als zelfstandige zijn.
U hebt het recht om dit koopcontract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen (bedrijf Waterpik Online winkel – LeMaras, Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen, e-mailadres: info@waterpikonline.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, sturen wij u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type levering dan de beste standaardlevering die wij aanbieden), en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van intrekking van dit contract is ontvangen.
Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt als dat mogelijk is, tenzij anders met u is overeengekomen.  In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract.  De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten:

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel overschreden zou worden;

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten:

– voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd;
– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering is verwijderd.